staffing

staffing

Agentúrne zamestnávanie

Jednou z najúčinnejších metód zvyšovania efektivity organizácie je zvýšenie flexibility, jej ľudských zdrojov a s nimi spojených nákladov. Agentúrne zamestnávanie predstavuje praktické riešenie ako zlepšiť pružnosť organizácie.

Cieľom tejto služby je na prechodné obdobia prostredníctvom dočasnej výpomoci operatívne zaistiť náhradu kmeňového zamestnanca pracovníkom spoločnosti Randstad. Agentúrne zamestnávanie je vhodným riešením v situácii, keď:

• pravidelne dochádza k nahromadeniu práce

• spoločnosť potrebuje pracovníkov na zástup počas dovoleniek alebo choroby


• v súvislosti s realizáciou krátkodobého projektu


• z dôvodu sezónneho zvýšenia objemu výroby a predaja


Agentúrne zamestnávanie začleňuje do svojej firemnej stratégie stále viac spoločností, pretože im umožňuje zvýšiť produktivitu a tým znížiť náklady.


 Výber zamestnancov na stále pracovné úväzky 

Odborníci z Randstad poznajú trh, na ktorom sa pohybujete a chápu problémy, ktorým čelíte pri hľadaní kvalitných zamestnancov. Sú pripravení splniť vaše požiadavky a obsadiť trvalé pracovné pozície vo vašej spoločnosti vysoko kompetentnými a kvalifikovanými ľuďmi. Náš tím zložený z profesionálov v oblasti náboru vám poskytne prístup k najlepším talentom a vyberie pre vás tých najvhodnejších kandidátov.

Vždy rokujeme iba s uchádzačmi, ktorých zručnosti, skúsenosti a kariérne ciele sú ideálne pre vašu organizáciu a spĺňajú vaše konkrétne požiadavky.
Všetky starostlivo preverujeme pri osobnom pohovore. Klienti od nás vždy dostávajú životopis kandidátov vrátane výsledkov testov a náš odborný posudok.

Špecializujeme sa na vyhľadávanie pracovníkov v týchto odboroch:

• Obchod & Marketing
• Administratíva & Management
• Priemyselná výroba & Technika
• Financie & Logisitka
• FMCG


Naša metodika Job, boss & company fit ©
Používame unikátnu metodiku Job, boss & company fit ©, ktorá je založená na dôkladnej analýze potrieb klienta, prostredia v spoločnosti klienta, rovnako ako potrieb odporúčaného kandidáta.
To zaručuje perfektnú zhodu medzi zamestnávateľom a budúcim zamestnancom na úrovni danej pracovnej pozície v súlade s budúcim nadriadeným a s firemnou kultúrou.

Vďaka tomu vám Randstad pomôže nájsť najlepších profesionálov, ktorí:

• spĺňajú požiadavky danej pracovnej pozície (Job fit)
• dokážu efektívne spolupracovať so svojim nadriadeným (Boss fit)
• sú dobrí tímoví hráči a zastávajú záujmy spoločnosti klienta (Company fit)